Święto Dziękczynienia

 W niedzielę, 14 października 2018 r., społeczność rosyjskojęzyczna w Gdańsku obchodziła Święto Dziękczynienia. Było i na wesoło, i na poważnie. Zgromadzeni mieli okazję zobaczyć występ …

Założenie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim

We wrześniu  2018 r. Maksym uczestniczył w nabożeństwie inaugurującym powstanie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

Wizyta w zborze „Boża Łaska” w Warszawie

W niedzielę, 8 lipca 2018 r., Ania uczestniczyła w nabożeństwie w rosyjskojęzycznym kościele baptystycznym «Boża Łaska» w Warszawie, na którym odbyło się wprowadzenie w urząd …

Kurs językowy

W czerwcu Ania zakończyła prowadzenie trzymiesięcznego kursu języka polskiego dla Ukraińców gdańskiej społeczności, którzy dość dobrze posługują się językiem polskim, ale chcieli doskonalić swoje umiejętności …