Media

Wideo

Na Pomorzu od 2016 roku funkcjonuje Słowiańskie Centrum Misji i Integracji, które jest agendą Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Misja działa na rzecz imigrantów z …

„Gdański projekt integracji” Maksym Sliazin

Książka została napisana dla wierzących Polaków i przedstawia praktyczne zasady wspólnej służby z ludźmi z innego środowiska kulturowego. W obecnej sytuacji dotyczy tematu imigrantów z …