Struktura

Rada SCMI

Mateusz Wichary — Przewodniczący Rady KChB w RP, Przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP, wykładowca Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, redaktor naczelny Wydawnictwa Słowo Prawdy …

Partnerzy

 

Mateusz Wichary

 

Mateusz Wichary jest Przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Początkowo był ideologicznym inspiratorem i główną siłą napędową rozwoju rosyjskojęzycznej służby …

Zarząd SCMI

Maksym Sliazin — dyrektor SCMI, jego inicjator i twórca. Przez wiele lat był liderem muzycznym w jednym z największych zborów baptystycznych we wschodniej Ukrainie. W 2014 roku po rozpoczęciu …