„Gdański projekt integracji” Maksym Sliazin

Książka została napisana dla wierzących Polaków i przedstawia praktyczne zasady wspólnej służby z ludźmi z innego środowiska kulturowego. W obecnej sytuacji dotyczy tematu imigrantów z Ukrainy, jednak wymienione reguły są uniwersalne. Przecież w naszej społeczności powinni integrować się nie tylko cudzoziemcy, ale również ludzie szukający Boga. My również w wielu kwestiach napotykamy trudności, by „połączyć się” z kościołem.

Książka jest napisana w przystępny sposób, zostały w niej przytoczone liczne przykłady z życia z początku napływu „ukraińskiej fali”. Przedmowę napisał Mateusz Wichary — Przewodniczący Rady KChB w RP.