IV Ukraińska Konferencja Misyjna

Pod koniec stycznia pod hasłem „Jeśli chodzimy w światłości” odbyła się IV Ukraińska Konferencja Misyjna. Jako SCMI współorganizowaliśmy ją razem z Rosyjskojęzycznym Zborem Chrześcijan Baptystów w Warszawie, Drugim Zborem Baptystów w Gorzowie Wlk., Radą KChB w RP oraz społecznością rosyjskojęzyczną przy Pierwszym Zborze KChB w Gdańsku. Jak co roku spotkaliśmy się w Warszawie Radości, by dzielić się doświadczeniami w pracy wśród rosyjskojęzycznych imigrantów oraz zachęcać i kierunkować liderów w tej służbie.