Konferencja na Białorusi w Mińsku

W dniach 9-12 grudnia 2017 r. Maksym razem z Przewodniczącym Rady Kościoła Mateuszem Wicharym uczestniczyli w konferencji w Mińsku zorganizowanej z okazji 500 rocznicy pierwszego przekładu Biblii na język białoruski. Mieli możliwość spotkania się tam z kierownictwem Związku Baptystów Białorusi oraz kluczowymi białoruskimi pastorami i omówić kwestie związane ze współpracą między polskim i białoruskim kościołem.