Krajowa Konferencja Kościoła

W maju 2018 r. uczestniczyliśmy w Krajowej Konferencji Kościoła. Pierwszy raz, jako oficjalna agenda KChB w RP, przedstawialiśmy sprawozdanie z działalności SCMI. Maksym miał możliwość opowiedzenia o perspektywach rozwoju naszej służby. Wszyscy delegaci mogli zobaczyć niektóre osoby zaangażowane w służbę rosyjskojęzyczną w Polsce, bowiem poproszono nas o wyjście na środek, by modlić się o nas.