Kurs językowy

W październiku 2018 r., po wakacyjnej przerwie, Ania rozpoczęła prowadzenie kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Spora część czasu na każdych zajęciach przeznaczona jest na naukę często używanych związków frazeologicznych i polskich przysłów. Jest przy tym zawsze sporo śmiechu.