Kurs językowy

W czerwcu Ania zakończyła prowadzenie trzymiesięcznego kursu języka polskiego dla Ukraińców gdańskiej społeczności, którzy dość dobrze posługują się językiem polskim, ale chcieli doskonalić swoje umiejętności językowe. Dużo uwagi poświęcono na zapoznanie z powszechnie używanymi związkami frazeologicznymi. Kurs zakończył się rozdaniem certyfikatów i prezentów książkowych.