Lekcje polskiego

Do końca lipca 2020 r.  Ania prowadziła zajęcia z języka polskiego dla misjonarzy i ich żon. Po letniej przerwie udało już się wznowić te lekcje. Służą one nie tylko doskonaleniu umiejętności językowych, ale pozwalają mieć ze sobą regularny kontakt i dzielić się tym, co się aktualnie dzieje.