Udział w EBF Council

We wrześniu 2018 r. Maksym wraz z prezbiterem Mateuszem Wicharym uczestniczyli we Lwowie w European Baptist Federation Council. Była to świetna okazja, by opowiedzieć wierzącym z różnych …

Święto Dziękczynienia

 W niedzielę, 14 października 2018 r., społeczność rosyjskojęzyczna w Gdańsku obchodziła Święto Dziękczynienia. Było i na wesoło, i na poważnie. Zgromadzeni mieli okazję zobaczyć występ …

Założenie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim

We wrześniu  2018 r. Maksym uczestniczył w nabożeństwie inaugurującym powstanie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim, w którym opiekę duszpasterską pełni brat Władimir Atapin. Zbór ten, …

Wizyta w zborze „Boża Łaska” w Warszawie

W niedzielę, 8 lipca 2018 r., Ania uczestniczyła w nabożeństwie w rosyjskojęzycznym kościele baptystycznym «Boża Łaska» w Warszawie, na którym odbyło się wprowadzenie w urząd …