Szkolenie misjonarza w SCMI

Pod koniec kwietnia 2018 r. na dwumiesięczne szkolenie do SCMI przyjechał Mikołaj Gławnik z Kijowa. Brat Mikołaj został zaproszony przez Okręg Gdański do służby w …

Dzień otwarty w szkole podstawowej

W marcu 2018 uczestniczyliśmy w dniu ukraińskim zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku, w której Ania uczy polskiego ukraińskie dzieci. Mogliśmy tu poznać …

VIII Konferencja Ruchu Rosyjskojęzycznych Kościołów przy Europejskiej Federacji Baptystów

W dniach 21-23 lutego 2018 roku mieliśmy możliwość uczestniczenia w Rydze w VIII Konferencji Ruchu Rosyjskojęzycznych Kościołów przy Europejskiej Federacji Baptystów. Opowiadaliśmy tu o tym, …

Trzecia Ukraińska Konferencja Misyjna

W sobotę, 27 stycznia 2018 roku odbyła się Trzecia Ukraińska Konferencja Misyjna, którą jako SCMI współorganizowaliśmy z Rosyjskojęzycznym Zborem Chrześcijan Baptystów w Warszawie, Radą KChB w …