Partnerzy

 

Mateusz Wichary

 

Mateusz Wichary jest Przewodniczącym Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Początkowo był ideologicznym inspiratorem i główną siłą napędową rozwoju rosyjskojęzycznej służby w Polsce. Brat Mateusz dokłada wszelkich starań, aby stworzyć możliwości dla funkcjonowania SCMI i służby naszych misjonarzy. Odwiedza rosyjskojęzyczne kościoły i wspólnoty, a także uczestniczy w kluczowych wydarzeniach dla służby rosyjskojęzycznej w Polsce.

 

Pierwszy Zbór KChB w Gdańsku

 

Pierwszy Zbór KChB w Gdańsku w naturalny sposób stał się miejscem kształcenia misjonarzy SCMI. Nie tylko przywództwo kościoła, ale również jego członkowie są mocno zaangażowani w służbę Centrum. Jednym z głównych pomocników i wiernych partnerów jest drugi pastor Sławomir Biliński, który bezpośrednio uczestniczy w procesie kształcenia misjonarzy i w życiu SCMI. Wielu członków zboru wspiera naszą służbę w różnej formie, również finansowo. Przykładem ich zaangażowania jest powstanie zespołu nauczycieli, który troszczy się o edukację językową naszych misjonarzy.

 

Oddział ds. misji zewnętrznej Wszechukraińskiego Związku Kościołów Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów

 

Polski i ukraiński związek baptystów w sierpniu 2016 roku podpisały „Umowę o współpracy, pomocy i wspólnej służbie w dziele szerzenia Ewangelii i Królestwa Niebieskiego”. Kierownik oddziału ds. misji zewnętrznej WZK EChB reprezentuje ukraińską stronę w stosunkach z KChB w RP. W ten sposób oddział ds. misji zewnętrznej WZK ECB stał się kluczowym partnerem SCMI w poszukiwaniu misjonarzy dla SCMI do służby w Polsce. Do tej pory wszyscy oni pochodzili z WZK EChB. Związek ukraiński wspiera ich również finansowo.

 

Liga Biblijna

 

Liga Biblijna to ponadwyznaniowa organizacja misyjna zajmująca się rozpowszechnianiem Słowa Bożego i zakładaniem nowych kościołów. Od samego początku istnienia SCMI była naszym wiernym partnerem. W 2017 roku Maksym Sliazin ukończył dwuletnie szkolenie w ramach programu Ligi „Misja_PL” dotyczącego zakładania nowych zborów. W 2017 roku jeden z naszych misjonarzy — Oleg Bida — również przystąpił do tego programu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasi misjonarze mają możliwość uczestniczenia w jednotygodniowych seminariach organizowanych przez Ligę Biblijną. Korzystają z niej wszyscy, którzy podczas ich trwania przechodzą dwumiesięczne szkolenie w SCMI. Ponadto Liga Biblijna zaopatruje nas w materiały ewangelizacyjne w języku polskim. Jej współpracownicy są gośćmi wydarzeń i nabożeństw organizowanych w rosyjskojęzycznych punktach misyjnych.

 

Sergiej Żyfarski

 

Sergiej Żyfarski jest pozaetatowym misjonarzem organizacji misyjnej Ukraina dla Chrystusa. Mieszka i prowadzi służbę w Równem. Jest wykładowcą w International Baptist Bible College. Zajmuje się także organizowaniem pomocy humanitarnej i duchowej na terytoriach Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Jednak głównym kierunkiem jego służby jest ewangelizacja poprzez zakładanie i rozwój małych grup. Sergiej pomaga nam również w rozwoju służby rosyjskojęzycznej, dlatego też w ciągu ostatnich lat kilka razy przyjeżdżał do Gdańska.