Rada SCMI

Mateusz Wichary — Przewodniczący Rady KChB w RP, Przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP, wykładowca Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, redaktor naczelny Wydawnictwa Słowo Prawdy oraz miesięcznika Słowo Prawdy. Jest absolwentem Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, Highland Theological Institute w Elgin (Szkocja) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (mgr i dr z teologii dogmatycznej). Ma żonę Beatę i dwoje dzieci — Helenę i Wiktora.

 

 

 

 

 

Adam Cenian — fizyk pracujący w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Pełnił wiele funkcji kościelnych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym: wieloletni członek Rady Zboru w KChB w Gdańsku, wieloletni skarbnik przy Radzie KChB w RP, członek Komisji Rewizyjnej Kościoła. Obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kościoła. Prywatnie jest mężem Nelly, ojcem Bogumiła i Małgorzaty, dziadkiem Michała i Ewy.

 

 

 

 

Michał Prończuk — drugi pastor w zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu, od ponad dziesięciu lat przewodniczący Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Jest absolwentem WBST w Warszawie oraz filozofii na UMK. Od ponad dwudziestu lat żonaty, z żoną Agatą mają jednego syna- Mateusza. Prywatnie lubi sport — pływanie i jazdę rowerem oraz ciekawe dyskusje.

 

 

 

 

 

Zbigniew Niemasik – od 2000 roku pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni. Absolwent Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Od ponad 20 lat żonaty, żona- Agnieszka. Ma dwoje dorosłych już dzieci — oboje ochrzczeni i zaangażowani w lokalny zbór. Z żoną prowadzi poradnictwo małżeńskie oraz spotkania przygotowujące pary do małżeństwa. Prywatnie lubi sport i dobre książki.