Rozdawanie Słowa Bożego

Od czerwca  2020 r. Ania zaangażowała się w służbę rozdawania Słowa Bożego i literatury chrześcijańskiej na koszalińskim targowisku. Razem z braćmi i siostrami ze zboru głoszą Dobrą Nowinę, składają świadectwo i zachęcają ludzi do czytania Biblii.