Spotkanie dla małżeństw w Zgorzelcu

W lutym, na zaproszenie naszego misjonarza Igora Kalyniaka, Ania razem ze Sławkiem poprowadzili seminarium dla małżeństw „Jak żyć ze sobą i się nie pozabijać”. Mówili o tym, co to znaczy być jednością w małżeństwie, dlaczego tak trudno jest tą jedność osiągnąć, o zasadach otwartej komunikacji w małżeństwie. Następnego dnia uczestniczyli w nabożeństwie, podczas którego Sławek usłużył kazaniem.