Szkolenie misjonarza w SCMI

Pod koniec kwietnia 2018 r. na dwumiesięczne szkolenie do SCMI przyjechał Mikołaj Gławnik z Kijowa. Brat Mikołaj został zaproszony przez Okręg Gdański do służby w zborze w Bydgoszczy. W trakcie szkolenia Maksym zapoznawał go z realiami „ukraińskiego świata” w Polsce, z zasadami integracji kościelnej i społecznej, natomiast Ania była odpowiedzialna za edukację językową i wprowadzanie go w polskie formy życia zborowego. Po raz kolejny w prowadzeniu lekcji polskiego pomagał zespół nauczycieli (Wiesia Majewska, Ewa Sołtan i Marcin Piasecki). W szkoleniu misjonarza aktywnie uczestniczył pastor Sławek Biliński, który co tydzień odwiedzał z nim tczewską placówkę i rozmawiał o specyfice służby pastorskiej w Polsce.