Szkolenie w SCMI

Wymagania w stosunku do kandydata na misjonarza SCMI

 1. Świadomość powołania do służby w Polsce. Szukamy ludzi mających jasne zrozumienie woli Bożej w tym zakresie.
 2. Gotowość do budowania społeczności od podstaw.
 3. Obdarowanie kandydata darami koniecznymi do zakładania wspólnoty, np. darem ewangelizacji, przywództwa, mowy mądrości, duszpasterstwa, czy nauczania.
 4. Gotowość do służby długoterminowej. Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce oczekuje, że w przyszłości każdy misjonarz SCMI zostanie pełnowartościowym polskim pastorem.
 5. Otwartość na ideę integracji. Powstała wspólnota będzie podporządkowana wizji KChB w RP i nastawiona na silną integrację z polskim zborem.
 6. Uzyskanie wsparcia swojego okręgu. Każdy kandydat powinien zebrać modlitewne, duchowe i finansowe wsparcie minimum dziesięciu kościołów ze swojego okręgu i utrzymywać z nimi kontakt.
 7. Świadomość faktu, że po przyjeździe do Polski kandydat będzie pracował wśród imigrantów sam będąc imigrantem. To bardzo ważny aspekt pobytu w Polsce, na który tylko nieliczni są gotowi.
 8. Gotowość do przechodzenia przez trudności materialne, głównie w pierwszym okresie służby.
 9. Przyjęcie odpowiedzialności finansowej za środki wykorzystane na kandydata w przypadku, gdy nie podejmie on służby w Polsce.
 10. Gotowość do służby wierzącym ludziom z różnych chrześcijańskich środowisk i denominacji. Z jednej strony misjonarz musi stać na straży czystej ewangelicznej nauki, z drugiej musi być otwarty i szanować wierzących z innych denominacji.
 11. Akceptacja ludzi o różnych politycznych poglądach i gotowość do służenia im.

 

 Warunki przyjęcia:

 1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rekomendacja prezbitera okręgowego i pastora swojego zboru.
 3. Umotywowane podanie.
 4. CV z opisem dotychczasowej służby.
 5. Podpisany przez siebie dokument „Wymagania w stosunku do kandydata na misjonarza SCMI”.

 

Program szkolenia

Szkolenie kandydata na misjonarza SCMI trwa przynajmniej dwa miesiące. Jego program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Inaczej będzie wyglądało szkolenie w przypadku przygotowywania misjonarza do organizowania duchowej pracy wśród imigrantów, a inaczej, gdy kandydat przygotowywany jest do pełnienia funkcji lidera dla wierzących Polaków. Zawsze jednak program będzie obejmował następujące przedmioty:

 1. Zasady integracji społecznej i kościelnej.
 2. Praktyczne i formalne aspekty przebywania imigranta w Polsce.
 3. Intensywna nauka języka polskiego.

Dużą uwagę przykładamy do kształtowania umiejętności praktycznych. Oznacza to, że np. formalne aspekty przebywania imigranta w Polsce kandydat poznaje m.in. odwiedzając oddział ds. cudzoziemców, a zasady integracji kościelnej, uczestnicząc w polsko-ukraińskich formach życia społeczności zborowej. Nauka języka polskiego odbywa się nie tylko podczas indywidualnych lekcji, ale również poprzez uczestnictwo w różnorodnych aspektach funkcjonowania polskiego zboru: w polskich grupach biblijnych,  wydarzeniach zborowych, czy spotkaniach.