Toruń — Sergiej Potapow

Sergiej Potapow pochodzi z Donbasu. Wojna zmusiła go, by wraz z żoną Swietłaną i córką Nelą wyjechał ze swojego miasta. Z drugiej strony ta sytuacja wzmocniła w nim pragnienie służby misyjnej. Od końca 2016 roku zajmuje się pracą duchową przy zborze w Toruniu. Wśród rosyjskojęzycznych imigrantów Obecnie jest w trakcie studiów w Ukraińskim Baptystycznym Seminarium Teologicznym we Lwowie.

Społeczność rosyjskojęzyczna przy Zborze KChB w Toruniu

Nabożeństwa – niedziela, godz. 17.00

ul. Poznańska 34

Toruń

tel. 570 946 721

potapovi1@rambler.ru