Udział w EBF Council

We wrześniu 2018 r. Maksym wraz z prezbiterem Mateuszem Wicharym uczestniczyli we Lwowie w European Baptist Federation Council. Była to świetna okazja, by opowiedzieć wierzącym z różnych krajów o służbie SCMI. Prezentacji naszej służby dokonał brat Mateusz, podkreślając jak ważna jest dla Kościoła w Polsce praca wśród osób rosyjskojęzycznych.