V Ukraińska Konferencja Misyjna

24-25 stycznia 2020 r. odbyła się w Warszawie Radości V Ukraińska Konferencja Misyjna. Wersetem przewodnim spotkania był werset II Moj 33:13– „daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich”. Konferencja stanowiła forum wymiany poglądów na temat emigracji, głoszenia Ewangelii w Polsce oraz misyjnego aspektu przebywania Ukraińców w Polsce. Była też okazją do spotkania z misjonarzami SCMI.