Wideo

Na Pomorzu od 2016 roku funkcjonuje Słowiańskie Centrum Misji i Integracji, które jest agendą Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Misja działa na rzecz imigrantów z krajów postradzieckich. Ma na celu wspieranie integracji wierzących imigrantów w Polsce. Stara się stworzyć jednolitą strategię służby wśród przybyszy w zborach baptystycznych w Polsce. Wspiera wierzących w rozwoju duchowym, głosi Ewangelię i zaprasza ich do polskich społeczności. Rozumiejąc, jak trudno przystosować się do nowego kraju i nowego języka, stara się tworzyć rosyjskojęzyczne wspólnoty przy zborach Kościoła Chrześcijan Baptysów w RP. Poprzez swoje działania ludzie pracujący w Misji pomagają wierzącym integrować się z baptystycznymi zborami, pozyskując wspólnie zgubione serca dla Pana Jezusa, bo — jak sami twierdzą — my nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.