Wizyta w Bydgoszczy

Podczas Świąt Bożego Narodzenia Ania z mężem odwiedzili Wspólnotę Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy. Kaplica tętniła życiem i to w głównej mierze z powodu braci i sióstr z Ukrainy. Nasz misjonarz Kola Glavnyk, sprawujący opiekę duszpasterską nad tą społecznością, doskonale radził sobie głosząc kazanie w języku polskim.