Wpłaty

SCMI jest organizacją no-profit. Działa tylko dzięki ofiarności darczyńców.

Wiemy, że Boża ekonomia jest inna niż ludzka. Kiedyś dwie drobne monety okazały się w oczach Boga zawrotną sumą (Mk 12:41-44). Będziemy wdzięczni za każdy dar finansowy. Będziemy cieszyć się zarówno ze wsparcia 50 zł, jak i 100 zł, czy 200 zł.

Wierzymy, że Bóg może pomnożyć nawet najmniejszą ofiarę.

Możesz określić cel, na jaki mają być przeznaczone wpłacone przez Ciebie pieniądze. Oto kilka propozycji — wystarczy w tytule przelewu wpisać odpowiedni skrót:

— (DZB)działalność biura SCMI — materiały biurowe, sprzęt biurowy, przejazdy

— (SZM) szkolenie misjonarzy

— (WSM) wsparcie misjonarzy

— (MS lub AB) wsparcie pracowników SCMI

— (FKS) fundusz konferencyjno-szkoleniowy

— (SCMI) jeśli pozostawiacie nam wybór celu, na jaki zostaną spożytkowane pieniądze.

 

Nr konta dla darowizn:

PL 12 1750 0012 0000 0000 3671 4484

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP


 

Uwaga:

Jeśli chcecie odliczyć ofiary na SCMI przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, należy w tytule przelewu napisać darowizna na cele kultu religijnego.

Jeśli pieniądze mają być przeznaczone na konkretny cel, należy w tytule przelewu napisać darowizna na cele kultu religijnego + skrót tego celu (skróty podane wyżej).

Jeśli jest to wsparcie przeznaczone dla konkretnej osoby, proszę napisać:

darowizna na cele kultu religijnego + inicjały osoby