Wyjazd na Ukrainę

W lipcu 2019 r. Maksym pojechał na Ukrainę. Głównym celem tej wizyty było odnowienie dialogu z Oddziałem Misji Zewnętrznej na temat wysyłania przez ukraiński związek baptystyczny EHB misjonarzy do Polski. Mamy nadzieję, że spotkanie z kierownikiem tego oddziału, zaowocuje stałą współpracą.  W Kijowie Maksym miał też okazję nagrać dla Trans World Radio Ukraine kilka odcinków o służbie ukraińskiej w Polsce. W Charkowie natomiast spotkał się z liderami służby wśród osób uzależnionych, aby rozmawiać o możliwości wspierania procesu rehabilitacji poprzez zachęcanie tych ludzi do rozpoczynania nowego życia w Polsce i angażowania się w służbę ewangelizacyjną.