Założenie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim

We wrześniu  2018 r. Maksym uczestniczył w nabożeństwie inaugurującym powstanie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim.