Założenie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim

We wrześniu  2018 r. Maksym uczestniczył w nabożeństwie inaugurującym powstanie Drugiego Zboru KChB w Gorzowie Wielkopolskim, w którym opiekę duszpasterską pełni brat Władimir Atapin. Zbór ten, składający się z Ukraińców, bardzo dynamicznie się rozwija.